Forskning om narkolepsi kartläggs

Forskning om narkolepsi kartläggs
Det är främst unga som drabbats av narkolepsi efter att de vaccinerats med influensavaccinet Pandemrix. Arkivbild: Colourbox

Det finns ett samband mellan vaccinering med Pandemrix och narkolepsi — men varför det är så är fortfarande oklart. Nu har vetenskapsrådet fått pengar för att kartlägga forskningen och fylla i kunskapsluckorna.

19 december 2011

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att kartlägga den forskning som finns när det gäller uppkomst och behandling av narkolepsi. De kunskapsluckor som finns ska sedan analyseras och prioriteras för framtida forskning.

Både svenska och finska studier har visat att barn och ungdomar som fick influensavaccin med Pandemrix har en ökad risk att drabbas av narkolepsi.

Vetenskapsrådet får 600 000 kronor för att genomföra kartläggningen som ska redovisas senast den 31 december 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida