FORSKNING. Tiden avgörande på astmamottagningen?

1 september 2009

Den första större svenska studien av betydelsen för astmapatienter att gå till en astmamottagning på vårdcentralen presenterades nyligen. De som gick till astmamottagning hade betydligt bättre kunskaper om sin sjukdom, men hade inte generellt bättre kontroll över sin astma jämfört med dem som inte gick på någon mottagning. En vidare analys visade att andelen patienter med god kontroll var betydligt större där sjuksköterskorna hade ordentligt med tid avsatt för sina patienter.?

Studien publicerades online i Primary Care Respiratory Journal den 22 juli i år.???

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida