Försök. Taxi ersätter ambulans

3 april 2012

När ambulanspersonalen i Stockholm möter lindrigt sjuka och skadade som inte behöver ambulansfärd ringer de numera efter taxi åt patienterna sedan de konfererat med läkare. I stället för att uppdraget skulle ha tagit en timme blir ambulansen ledig efter en kvart. I väntan på taxin observeras patienten så att ingenting tillstöter. Landstinget betalar taxifärderna. Försöket ska utvärderas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida