Första akutsjukhuset med demenscertifiering

Första akutsjukhuset med demenscertifiering
Kunskap om bemötande har ökat personalens förståelse och minskat deras irritation. Arkivbild: Mostphotos

När allt fler drabbas av demenssjukdom behöver även akutsjukvårdens personal mer kunskap.

7 april 2015

Demenssjuka patienter är vanliga inom akutsjukvården och på många håll saknas kunskap om rätt bemötande.

På Danderyds sjukhus i Stockholm vill man ändra på det. Avdelning 76, en internmedicinsk avdelning med blandade diagnoser och fokus på äldre multisjuka patienter, är på väg att bli den första demenscertifierade avdelningen på ett akutsjukhus.

Chefssjuksköterskan Charlotte Julius insåg att något måste göras när hon såg i avvikelserapporterna att personalen utsattes för hot och våld, och att mycket tid gick till att leta efter patienter som gått vilse på sjukhuset.

Har lärt sig att förstå

Sjukhusledningen beviljade en arbetsmiljösatsning som snart utvecklades till en utbildning i bemötande. En av orsakerna bakom den aggressivitet som ledde till hot och våld var att personalen inte bemötte patienterna på rätt sätt. Demenscertifiering handlar om att lära sig förstå patienterna bättre.

– Vi trodde att vi hade gjort rätt i alla år, men alltför ofta har vi bemött demenssjuka patienter som upprepar samma sak om och om igen med irritation och en tillrättavisande ton. Nu har vi lärt oss mer om den sjukes värld och det har gett oss både tålamod och förståelse, säger Charlotte Julius.

I certifieringen ingår också en anpassning av lokalerna och en larmklocka på patienterna som gör att personalen vet när någon lämnar den olåsta avdelningen. Många patienter är rymningsbenägna, och de fysiskt pigga kan komma långt på kort tid.

Rätt bemötande skapar lugn

All personal på avdelningen går utbildningens första steg, ledningen och sjuksköterskor som ska handleda går steg två och det tredje steget går de som har ett större ansvar för handledning och reflektion. Utbildningen handlar om kommunikation och om att lära sig känna av en persons behov.

– Vi lär oss hitta nycklar för att få den kontakt som krävs för att patienten ska bli lugn. Det är lite av teater; att försöka leva sig in i personens upplevelser, att bekräfta i stället för att ställa en mängd frågor som är svåra att svara på och därför kan kännas kränkande.

Fakta

  • Alzheimers sjukdom är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden.
  • I Sverige kostar demensvården 63 miljarder kronor varje år.

Källa: Svenskt demenscentrum

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida