Fortfarande vanligt med oskyddat sex bland män som har sex med män

Fastän svenska män som har sex med män vet mer om hiv och hur man skyddar sig än många av sina likar i Europa har mer än var fjärde haft oskyddat samlag med en okänd partner det senaste året.

I den hittills största internationella studien som gjorts om män som har sex med män, MSM, deltog totalt 180 000 män mellan 15 och 79 år i 38 europeiska länder. Från Sverige deltog 3 089 män i EMIS, the European MSM internet survey.

En rapport från Smittskyddsinstitutet om de svenska resultaten visar att 28 procent av männen hade haft oskyddat samlag med en tillfällig partner det senaste året. De oskyddade samlagen var vanligast i åldrarna 15 till 25 år och i den åldersguppen hade också flest fått betalt för sex. Elva procent hade fått det någon gång det senaste året, mot tre procent av alla de svenska deltagarna och fem procent som genomsnitt för hela Europa.

Tre procent av de svenska männen har haft sex utomlands med män från andra länder, oftast i Spanien, Danmark och Tyskland. Risken att utsättas för hiv och andra sexuellt överförda infektioner, STI, är, enligt rapporten, större bland män som debuterar sexuellt tidigt, använder droger och alkohol i samband med sex, står utanför arbetsmarknaden, har haft en könsjukdom, många partner eller fått betalt för sex.

När det gällde kunskaper om hiv och hur man skyddar sig låg de svenska männen i toppskiktet, och mer än varannan hade nåtts av information och preventionsinsatser om hiv och STI speciellt riktade till män som har sex med män det senaste året. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida