Förtroendet för vården ökar enligt SKL

Förtroendet har ökat och de allra flesta som har besökt vården tycker att de har fått den hjälp som de förväntade sig. Det visar en befolkningsundersökning gjord av arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Vårdbarometern, som studien kallas, visar bland annat att:

• Befolkningens uppfattning om vården blir allt mer positiv. Det gäller bland annat tillgången till vård, förtroendet för vården och nöjdheten med tillgängligheten. Men skillnaderna mellan olika landsting är stora.
 
• 78 procent av befolkningen anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det är en ökning med nio procentenheter sedan år 2004. Men det är stora skillnader mellan landstingen.

• Förtroendet för vården vid vårdcentraler har successivt ökat hos befolkningen. Förtroendet för vården vid sjukhus har varit konstant över tid och är större än för vårdcentraler.

• 86 procent tycker att väntetiderna för att få besöka en vårdcentral är rimliga.

• 15 procent av befolkningen år 2009 använde Internet för att få kontakt med och information om vården. Andelen har ökat med sju procentenheter sedan år 2005.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida