Från 25 leverantörer av sårvårdsprodukter till 1

Från 25 leverantörer av sårvårdsprodukter till 1
Den som vinner upphandlingen av sårvårdsprodukter i Region Skåne ska ta fram beslutsstöd för användarna så att rätt produkt används på rätt sätt. Arkivbild: mostphotos

För att minska totalkostnaderna för sårvård inför Region Skåne en ny modell för upphandling av sårbehandlingsprodukter.

17 september 2014

– Tanken är att vi ska ha tillgång till hela det sortiment vi behöver under hela den fyraåriga avtalstiden. I stället för att låsa oss vid vissa produkter för att sedan upptäcka att vi har andra behov, säger Emily Metcalf, ansvarig för koncerninköp av produkter för sårbehandling i Region Skåne.  

Nära samarbete

Det ska ske genom ett nära samarbete mellan den som vinner upphandlingen och regionen, där upphandlaren åtar sig att löpande se över regionens konkreta, praktiska behov av sårvårdsprodukter.

I den nya upphandlingen är det inte bara produktpriset man tittar på, utan också sådant som antal omläggningar och tid för omläggning för olika produkter och deras miljöpåverkan. Alltså anbudsgivarens förmåga att arbeta med totalekonomin, något som också kommer att utvärderas kontinuerligt under avtalsperioden.

Eftersom ett av hindren i dag för en bättre sårbehandling är kunskapsbrist hos användarna ska leverantören också bidra med mer information än hittills.

Rätt produkt

– Det ska finnas ett stöd att välja rätt produkt i just den speciella vårdsituationen då personalen har en patient framför sig, säger Emily Metcalf.

Kommer det att bli fler produkter att välja på?
– Det är inte säkert. Det viktiga är att sortimentet är rätt och att det används på rätt sätt.

För snart två veckor sedan annonserades upphandlingen enligt den nya modellen ut och anbuden väntas inom en månad. Den är värd omkring 43 miljoner kronor om året med start den första april nästa år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida