Funktionshindrade riskerar bli utan vård på vårdcentralerna

Funktionshindrade riskerar bli utan vård på vårdcentralerna
– Risken för missförstånd och förhastade slutsatser är uppenbar om patienten eller klienten inte har möjlighet att göra sig förstådd. Det påverkar starkt möjligheten att ge personen god vård och rätt sorts stöd, säger Socialstyrelsen utredare Karin Flyckt. Foto: Colourbox

Majoriteten vårdcentraler och socialkontor visar så stora brister i tillgänglighet att vissa grupper riskerar att få vänta på vård och omsorg. I värsta fall utestängs de helt, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport.

Socialstyrelsen har kartlagt tillgängligheten för funktionshindrade på 500 distriktsläkarmottagningar och 250 socialkontor vilke resultrat i i rapporten Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. Den bild som målas upp är dyster.

Behöver förlängd besökstid

– Tillgänglighet handlar inte bara om att ta bort trösklar och göra toaletterna tillräckligt stora för att vända en rullstol. Tillgänglighetsperspektivet måste genomsyra alla områden, även information, kommunikation, säkerhet och arbetsmiljö. Här behöver socialkontoren och vårdcentralerna ta stora steg för att ge alla möjlighet till god vård och rätt stöd, säger Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen.

För personer med nedsatt rörelseförmåga är tillgängligheten relativt god både på vårdcentraler och på socialkontor.  Situationen är betydligt sämre för personer med till exempel kommunikationssvårigheter, syn- eller hörselnedsättning.

Personer med kommunikationssvårigheter behöver längre tid för att göra sig förstådda. Så lite som vart tionde socialkontor har rutiner för att förlänga besökstiden för denna grupp. Andelen vårdcentraler är något högre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida