Fyra för tidigt födda mrsa-smittade

Fyra för tidigt födda mrsa-smittade
Fyra för tidigt födda på Salgrenska univeristetssjukhuset i Göteborg bär på mrsa. Nu testas hundratals barn. Arkivbild: Colourbox

Den resistenta bakterien mrsa har hittats hos fyra för tidigt födda barn på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Nu uppmanas de nyblivna föräldrar som haft barn i neonatalvården under hösten att komma till sjukhuset för provtagning.

Det var i slutet av förra veckan som mrsa-smittan upptäcktes vid en rutinkontroll uppger Ekot. Smittspridningen ska ha skett på en avdelning men smittan hittades på två. Det beror på att barnen flyttas mellan avdelningar.

Inget barn har insjuknat, men bakterien kan vålla stora problem i sjukhusmiljö. 

Mrsa, meticillinresistenta gula stafylokocker, är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. För att fånga in andra barn som eventuellt kan ha smittats får därför det hundratal föräldrar som under de senaste två månaderna har haft barn på avdelningarna brev där de uppmanas att ta odlingar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida