Gemenskap och fysisk aktivitet fick cancerpatienter tillbaka i arbete

Under ett år fick 35 sjukskrivna cancerpatienter motionera, träffas i samtalsgrupper och ha skapande aktiviteter tillsammans. Målet var att 60 procent av dem skulle tillbaka i arbetslivet. Sex månader efter projektets slut arbetade 75 procent av patienterna .

Projektet var ett samverkansprojekt mellan onkologiska kliniken i Malmö, rehabiliteringscentret Lydiagården och Försäkringskassan.

Sex olika grupper deltog i ett nio veckor långt rehabiliteringsprogram vardera. Det sista avslutades i januari. En utvärderingsfas som ska pågå i sex månader har nyligen påbörjats och resultaten hittills visar att målet med projektet uppfylldes med råge.

– Men det är svårt att göra en helt objektiv bedömning av resultatet eftersom vi ännu inte har någon kontrollgrupp att jämföra med, säger en av projektledarna, sjukgymnasten Solvay Sandberg.

Samtalsgrupper

Patienterna i projektet hade alla cancerdiagnos och genomgick kurativ behandling, de var bosatta i Malmö, var i arbetsför ålder och var sjukskrivna.

Under nio veckor träffades de fyra gånger i veckan i samtalsgrupper och utövade dessutom fysiska aktiviteter som stavgång och yoga. I programmet ingick också en veckas vistelse på rehabiliteringscentret Lydiagården.

Utvärderingen visar att det som gav patienterna mest kraft och tröst var att träffa andra i samma situation.

– De flesta av patienterna hade en bröstcancerdiagnos, och många var relativt unga och hade små barn. De kände igen sig i varandra, och gemenskapen i gruppen gav dem kraft och energi, säger Solvay Sandberg.

Planer för återgång

Samtalsgrupperna leddes av en kurator och de fysiska aktiviteterna av sjukgymnaster. I möten med sjukskrivande läkare och handläggare från Försäkringskassan har gruppdeltagarna också gjort upp planer för återgång i arbete. Även det har skapat trygghet.

– Vår känsla, när vi startade projektet, var att många som skulle kunna återgå i arbete fastnade i onödigt långa sjukskrivningar. Resultatet av projektet kan lära oss något om rehabilitering och delar kan säkert användas i ordinarie verksamhet. Som självhjälpsgrupper där patienter träffas och stödjer varandra, säger Solvay Sandberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida