Giftutsläpp gav Gusumbor cancer

Giftutsläpp gav Gusumbor cancer
Forskarna hittade en tydlig koppling mellan cancer och hög konsumtion av lokalt fångad abborre i Gusum i Östergötland. Arkivbild: Mostphotos

PCB i blodet finns kvar efter 40 år hos cancerdrabbade invånare i östgötska Gusum som ätit lokalt fångad fisk.

14 mars 2014

I början av 1970-talet drabbades det östgötska brukssamhället Gusum av en stor miljöskandal. En av de många lokala industrierna släppte ut stora mängder PCB i ett vattendrag, ett miljögift som i dag är förbjudet.

Mer än 40 år senare har nu forskare kunnat spåra PCB i blodbanan hos människor som levt i det förorenade området. När en enkät om levnadsvanor, som 78 personer tidigare svarat på, jämförts med sjukdomsregistret har det upptäckts en tydlig koppling mellan cancer och hög konsumtion av lokalt fångad fisk, som abborre, gädda och gös.

Farlig fisk

Enligt Östnytt löper fiskätande kvinnor i Gusum sju gånger högre risk än normalt att drabbas av bröstcancer. Risken för att få lymfcancer är 37 gånger större.

Studien har också kunnat visa att höga halter av PCB i blodet även ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Både djur och människor samlar på sig miljögiftet PCB i kroppsfettet. Ämnet går att hitta i blodet, i de partiklar som transporterar fett till och från kroppens celler.

Olika risker

Höga halter PCB i de partiklar i blodfettet som kallas LDL kan i den aktuella studien kopplas till cancer. Om halterna av miljögiftet i stället är höga i en annan fett-transporterande partikel, HDL, så finns en koppling till hjärt-kärlsjukdom.

”Eftersom miljögifterna är fettlösliga är det möjligt att de via kolesterolpartiklarna kan tas upp i celler och ha påverkan på gennivå”, skriver forskarna i ett pressmeddelande.

Den tvärvetenskapliga studien är utförd vid Arbets- och miljömedicin Linköpings universitet och Örebro universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida