God överlevnad efter operation av pulsåderbråck?

1 september 2009

Människor som opereras för pulsåderbråck har i det närmaste en normal livslängd. En forskargrupp vid Uppsala universitet har med hjälp av det svenska kärlregistret, Swedvasc, studerat långtidsöverlevnaden hos drygt 12 000 patienter som opererats för pulsåderbråck i Sverige mellan 1987 och 2005. Studien visar att patienterna i genomsnitt lever i nio år efter operationen, vilket endast är marginellt kortare än den normala livslängden för svenskar av samma ålder och kön.?

Circulation 2009;120:201-211.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida