Halmstad. Vill stoppa ensamarbete efter rån

Vårdförbundet kräver tvåmannateam efter att en sjuksköterska i hemsjukvården utsatts för rånförsök och hotats till livet.

5 september 2012

Efter ett nattligt hembesök i slutet av augusti stötte sjuksköterskan på en okänd man som krävde att få hennes väska med läkemedel. Hon hotades till livet men hann springa till bilen och klarade sig oskadd. Nu ska hemvårdsförvaltningen se över arbetsförhållandena. Tills ett beslut fattas ska personalen jobba i tvåmannateam i det aktuella området. Förvaltningen ska även se över möjligheten till ett överfallslarm som är direktkopplat till polisen. Vårdförbundet kräver att tvåmannateam under nattpassen blir en permanent lösning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida