Hälsosam kost kan förhindra de flesta livsstilssjukdomar

Hälsosam kost kan förhindra de flesta livsstilssjukdomar
De vetenskapliga bevisen för sambandet mellan kost och hälsa blir allt starkare. Foto: Colourbox

De vetenskapliga bevisen för kostens betydelse när det gäller vår hälsa blir allt starkare. Till exempel så kan 92 procent av all typ 2-diabetes förhindras med en hälsosam livsstil.

Det kommer hela tiden rapporter om hur viktigt det är att äta nyttigt. På Karolinska institutet har man denna vecka samlat världens ledande forskare för att sammanfatta den senaste forskningen om fetter, kolhydrater, kosttillskott och hur viktigt kosten egentligen är när det gäller olika sjukdomar.

Ledande kostforskare

– Det är helt klarlagt att hälsosam kost minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt kroniska sjukdomar som till exempel diabetes. Men det är dåligt med bevis för att en hälsosam diet minskar risken för cancer, utom när det gäller vissa cancerformer.

Så sammanfattade professor William Willet forskningsläget. Han är en av världens ledande kostforskare, verksam vid Harvard School of Public Health.

En majoritet av hjärt- och kärlsjukdomarna kan förebyggas med hjälp av kost tillsammans med en hälsosam livsstil i övrigt:

  • regelbunden motion
  • ingen rökning
  • måttligt med alkohol
  • normal vikt

Men typ 2-diabetes är kanske den sjukdom som påverkas allra mest av livsstilen. Hela 92 procent av sjukdomsfallen kan förhindras.

Vissa cancerformer kan undvikas

Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet, presenterade svenska studier som visar samma sak. Ett stort antal svenska kvinnor och män har följts under en längre tid och studierna visar entydigt att ju fler så kallade lågriskbeteenden man har desto större är chansen att man förblir frisk. Till lågriskbeteenden räknas:

  • hälsosam diet
  • högst 5 gr alkohol per dag
  • inte röka
  • fysiskt aktiv minst 40 min per dag samt intensivare träning minst en timme per vecka
  • normal vikt

80 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna undvikas med lågriskbeteende på alla områden. Även cancer i tjocktarm, magsäck och bukspottkörtel minskar med en hälsosam livsstil.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida