Han ledde observationen av Breiviks psykiska hälsa

Han ledde observationen av Breiviks psykiska hälsa
Psykiatrisjuksköterskan Bjarne Dahl, enhetschefen vid den regionala säkerhetsavdelningen på Oslo universitetssjukhus, ledde teamet som utförde kontrollen dygnet runt i fängelset. Foto: Erik M Sundt

Psykiatrisjuksköterskan Bjarne Dahl hör till de få som har närstuderat den terroristanklagade Anders Behring Breivik före rättegången. För första gången någonsin har han och hans team gjort en observationsstudie på fängelset och inte på den psykiatriska säkerhetsavdelningen vid Oslo universitetssjukhus.

27 april 2012

Avgörandet om terroristanklagade Anders Behring Breivik är tillräknelig eller inte närmar sig. Rättegången, som nu är inne på sin andra vecka, behöver inte reda ut om han är skyldig eller inte till attentatet mot den norska regeringsbyggnaden och massmorden på Utøya förra sommaren. Han nekar inte till det. Däremot ska domstolen bedöma om han kan ses som tillräknelig eller om han är psykotisk.

Två olika psykiatriska undersökningar har gjorts av Breivik, som inte nekar till att ha dödat 77 människor. Den observationsstudie som gjordes kom fram till att han inte är psykotisk. Psykiatrisjuksköterskan Bjarne Dahl, enhetschefen vid den regionala säkerhetsavdelningen på Oslo universitetssjukhus, ledde teamet som utförde kontrollen dygnet runt i fängelset. Så här berättade han nyligen i en intervju för Marit Fonn vid den norska sjukskötersketidningen Sykepleien:

Hur många sjuksköterskor har observerat?

– Fyra observerade under dagen, två på natten. Teamet bestod huvudsakligen av psykiatrisjuksköterskor med lång erfarenhet. De arbetar inom mottagningsteamet som tar emot akuta patienter med hög risk för utagerande beteende.

Gör ni ofta den här typen av observationer?

– Kanske två–tre gånger på ett år. Domstolen utser experter för att bedöma om den intagne är psykotisk eller inte. Ibland begär de dygnet–runt–observation. Som regel är det vår avdelning och motsvarande i Trondheim som används till detta.

Hur går det till?

– En specialistpsykolog eller psykiater på vår avdelning ansvarar. Vanligtvis är det två psykiatrisjuksköterskor som ansvarar för sjuksköterskornas dokumentation. Den skrivs på ett speciellt sätt.

Utanför medicinska journalsystemet?

– Ja, en särskild rapport lämnas till experter. Teamet möter experterna för att planera observationerna.

I förväg?

– Ja, men också en gång i veckan under tiden, för att ta reda på hur man ska närma sig den som ska observeras. Vi kallar dem inte patient, eftersom de inte är formellt inlagda. Om den observerade inte vill samarbeta, måste vi kanske förändra metoderna.

Krävs speciell kompetens?

– Bara de mest erfarna kan vara ansvariga. Men alla anställda har kontakt med den observerade på avdelningen. Vanligtvis observerar man under 4-5 veckor. Det finns mycket som ska dokumenteras.

Deltog du själv i observationen av Breivik?

– Min roll är att organisera och övervaka personal. Ofta behövs ytterligare vägledning.

Gjordes extra förberedelser den här gången?

– Ja, vi har aldrig gjort den här typen av observation i fängelse tidigare. Det var mycket komplicerat.

Fick de råd om mental förberedelse?

– Vi gick igenom alla aspekter.

Är sjuksköterskor speciellt lämpade att observera?

– Absolut. Våra sjuksköterskor är vidareutbildade, även i våldsrisk. De har ett stort ansvar. Dokumentation läggs fram inför rätten och många granskar arbetet. Det är viktigt att det är grundligt gjort.

Måste de vittna också?

– Inte ofta, men de måste vara beredda på det. Som regel är det en psykiater som kallas in.

Vilka patienter har du på din avdelning?

– Patienter med allvarlig psykisk sjukdom och våldsbenägna. De kommer från lokala psykiatriska säkerhetsavdelningar och från fängelser. De har begått ganska allvarliga gärningar.

Farliga patienter?

– Det kan man säga. Även om vi inte använder den termen.

Är du engagerad i rättspsykiatri?

– Ja, området är inte formaliserat i Norge med institutionsbaserade observationer. Vi är förmodligen det enda landet i Västeuropa som inte har gjort det. Andra länder har särskilda sjukhus för rättspsykiatri. Det behövs här också. Antalet rättspsykiatriska observationer har ökat de senaste tre åren.

Varför det?

– Dygnsobservationer kan ge fler svar än samtal med en rättspsykiater. Det är svårt att dölja psykiatriska symtom under en längre period. Observanden är medicinfri, såvida han inte är så psykotisk att det är oetiskt.

Finns det många myter om dessa diagnoser?

– Det gör det nog. Men en indikation på att attityden förändras är att fler sjuksköterskestudenter önskar sig hit för praktik.

Hur ser du själv på det som händer nu?

– Det finns många åsikter om vårt fackområde, men vi kan inte delta i den offentliga debatten. Det är en utmaning. Många uttalar sig utan att ha så god kunskap. Men så är det.

Följder du rättegången?

– Ja, det blir väldigt intressant, särskilt frågan om tillräknelighet.

Text: Marit Fonn

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida