Handledning i omvårdnad har fått en professor

Handledning i omvårdnad har fått en professor
Professor Barbro Arvidsson Foto: Ida Lövstål

I maj utsågs Barbro Arvidsson till professor i omvårdnad med inriktning yrkesmässig handledning vid Högskolan i Halmstad.

Barbro Arvidsson forskar dels inom området processorienterad handledning och dels om hälsans betydelse i våra liv.

– Inom den pedagogiska forskningen gör jag studier om forskarhandledning, från både handledarnas och doktorandernas perspektiv. En studie handlar om hur doktoranderna upplever att handledningen formas med hänsyn till doktorandens frågeställningar och problem, i förhållande till deras egen forskning. En annan studie fokuserar på hur doktorander inom omvårdnad upplever och hanterar sin egen läroprocess till blivande forskare i relation till sin egen yrkeserfarenhet som sjuksköterska, säger Barbro Arvidsson i ett pressmeddelande.

Barbro Arvidsson är sedan flera år professor i klinisk sykepleie vid Högskolan i Gjövik i Norge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida