Hjärt-kärlsjukdom. Sjuksköterskors stöd kan ge patienter bättre sömn

Sjuksköterskor kan göra mycket för att hjälpa ängsliga hjärtpatienter.??

UPPFÖLJNINGAR. Ulla Edell-Gustafssons forskning handlar om sömnsvårigheter hos patienter som har genomgått kranskärls­kirurgi. Hon har undersökt deras sömn före operationen och gjort uppföljningar två nätter, en månad, sex månader och fem år efter operationen.?

Hjärtpatienter lider av stora sömnproblem och sover i genomsnitt en och en halv till två timmar mindre än allmänheten. ?

— På längre sikt leder den dåliga sömnen till fysiologiska besvär, kognitiva problem och nedstämdhet. Hjärtpatienter är mer nedstämda än andra och upplever också större problem med minnet, säger Ulla Edell-Gustafsson.??

Många av patienterna hade sömnproblem före operationen, men problemen uppstod också i samband med operationen. Uppföljningarna visade att de fanns kvar efter sex månader, och även efter fem år. ??

Sömntabletter är en kort-­siktig lösning och sjuksköterskor kan göra mycket för att hjälpa patienter till en stabil förbättring av sömnen. Ett område som inte har varit tillräckligt uppmärksammat, säger Ulla Edell-Gustafsson.?

— Mycket kan förbättras genom att först låta patienterna själva sätta upp målsättningar om vilka förändringar de kan och vill göra, och sedan stödja och utbilda dem i hur god sömn skapas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida