HJÄRTSJUKVÅRD. 29 sjukhus klarar inte kraven

2 oktober 2009

Trots de nationella riktlinjerna varierar kvaliteten mycket mellan sjukhusen, visar Hjärt-Lungfondens årsrapport. Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm har bäst hjärtsjukvård i landet. Men 29 sjukhus, en tredjedel, når inte ens upp till lägstanivån och elva sjukhus har blivit sämre jämfört med 2006.
www.hjart-lungfonden.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida