Hjärtsviktspatienter vårdas lika bra hemma

29 februari 2008

Patienter med kronisk hjärt­svikt läggs i regel in vid försämring. Men nu visar en studie gjord av sjuksköterskan Harshida Patel vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östras hjärtmottagning i Göteborg att det oftast går lika bra att vårda patienterna i det egna hemmet, om uppföljningen sker av en specialistsjuksköterska och i samråd med en specialistläkare. Den medicinska säkerheten upprätthålls samtidigt som det endast kostar en femtedel jämfört med att vårda patienten på sjukhus.
Patients with worsening chronic heart failure – symptoms and aspects of care. A descriptive and interventional study.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida