Hög risk för trycksår under operation

Hög risk för trycksår under operation
Foto: Colourbox

Mer än 20 procent av alla trycksår uppstår på operationsbordet. Nu behövs riktlinjer för hur riskfaktorerna ska minimeras. ??

Under en operation är risken för trycksår stor. Sjuksköterskorna Cecilia Andersson och Karin Kock har i sin magisteruppsats granskat vetenskapliga studier och funnit att befintliga riskbedömningsinstrument inte motsvarar behoven på en operationsavdelning. ??

En operation kan pågå i flera timmar och under den tiden kan patienten inte röra på sig, blir nerkyld och får anestesiläkemedel som sänker blodtrycket, vilket försämrar syresättningen till vävnaderna. Dessutom fungerar inte befintliga riskbedömningsinstrument som mäter bland annat patientens rörelseförmåga och födointag, då de inte är relevanta vid operationer. ??

Viktiga slutsatser utifrån studien är att:

  • riskfaktorer i samband med operation måste identifieras?
  • personalen måste bli medveten om dessa?
  • samarbetet mellan olika vårdenheter är viktigt.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida