Höga ljud störande för iva-patienter

Ljudnivån kring patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning ligger långt över WHO:s rekommendationer för vårdrum på sjukhus. Det visar en ny svensk studie som har undersökt hur den ljudmiljön påverkar svårt sjuka patienter.

Under ett dygn registrerade forskarna ljudnivåerna kring tretton svårt sjuka patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Som en trafikerad väg

Undersökningen visade att ljudnivåerna i genomsnitt låg på mellan 51 och 55 decibel. Det är jämförbart med en trafikerad väg. Men mellan 70 och 90 procent av tiden låg ljudstyrkan över 55 decibel – dessutom uppmättes en mängd kortare ljudstötar på över 100 decibel.

Det är markant högre än de 30 decibel som Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar för vårdrum på sjukhus.

Upplevs skrämmande

När patienterna intervjuades om sina ljudupplevelser visade det sig att de var både positiva och negativa, beroende på vad för slags ljud de hörde.

– Det som upplevdes mest skrämmande var okontrollerbara ljud från till exempel larm, ljud från svårt sjuka medpatienter och ljud från behandlingar och undersökningar. Flera patienter berättade också om att omgivande ljud vävts in i drömmar och hallucinationer, säger Lotta Johansson, intensivvårdssjuksköterska och forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien.

Helande vårdmiljö

Hennes slutsats är att det behövs fler åtgärder för att skapa helande vårdmiljöer, där svårt sjuka patienter får bättre förutsättningar för sömn och återhämtning.

Studien har gjorts i samarbete mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås och har publicerats i tidskriften Intensive and critical care nursing. Den är en förstudie till ett större projekt, där forskarna djupare och i ett längre perspektiv ska undersöka hur den fysiska miljön påverkar svårt sjuka patienter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida