Högt normalt blodtryck ökar hjärtrisken

5 oktober 2007

Kvinnor med ett blodtryck som ligger i övre delen (130-139/85-89) av det som anses normalt löper tydligt ökad risk både för att få högt blodtryck och för hjärt-kärlsjukdom jämfört med kvinnor med normalt blodtryck (120-129/75-84). Det visar en analys av 39 000 deltagare i amerikanska Women’s health study. Forskarna anser att det därför kan behövas en ny klassificering av patienter med förstadier till högt blodtryck och att de behöver följas upp noga och få råd om livsstilsförändringar. De som utvecklade högt blodtryck hade kort tid efter diagnosen ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Källa: British Medical Journal 2007;335:432-436.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida