Hotas av avsked efter ödesdiger felbedömning

I dag har arbetsgivaren och representanter för Vårdförbundet träffats angående den ödesdigra felbedömning som en sjuksköterska gjorde och som kan ha lett till en ung mans död. Sjuksköterskan bedömde att mannen hade panikångest och skickade aldrig någon ambulans.

Den unge mannen ringde flera gånger till SOS alarm tidigt på morgonen den 30 januari i år. Han hade svårt att andas och behövde hjälp. Han berättade för sjuksköterskan som tog emot samtalen att han svimmade så fort han reste på sig. Men sjuksköterskans bedömning var att mannen hade panikångest eller andra psykiska problem och skickade ingen ambulans.

Varslad om avsked

Arbetsgivaren har nu varslat sjuksköterskan om avsked, vilket kräver en grövre förseelse än vid uppsägning. Om det blir avsked upphör anställningen omedelbart.

Sjuksköterskan är redan nu avstängd från arbetet. Men i dag på eftermiddagen har Vårdförbundet och arbetsgivaren haft ett möte om händelsen och proceduren kring hur anställningen ska avslutas.  Inom ett par veckor ska parterna träffas igen för en formell överläggning.

Enstaka olycklig händelse

Fredrik Skoog, som är förtroendevald för Vårdförbundet, beskriver det inträffade som en felbedömning.

Det är en enstaka olycklig händelse, det handlar inte om ett systemfel, det är inte brister i rutinerna som ligger bakom händelsen, säger han.

 

Däremot efterlyser han bättre rutiner när något inte fungerar som det ska.

Avvikelser borde gås igenom mer systematiskt. Vi borde prata mer öppet om det, säger Fredrik Skoog.

Lex Maria-anmälan gjord

Ärendet är lex Maria-anmält. Enligt anmälan var mannen så illa däran att en ambulans skulle ha skickats med högsta prioritet. Sjuksköterskan kontaktade jourläkarbilen.  Men när den läkaren ringde den unge mannen fick han inget svar och gjorde inget ytterligare.

En stund senare ringde en granne till mannen till SOS alarm. Han hade då hittat mannen livlös i hallen innanför ytterdörren som stod på glänt.

Enligt lex Maria-anmälan handlade man då snabbt på SOS alarm och gav instruktioner om återupplivning. Men mannens liv gick inte att rädda.

Händelsen är även polisanmäld.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida