Hud som sprej kan läka bensår

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Transplantationer, som du kan beställa fr o m den 18 december 2009 genom att klicka på länken till höger.

Människors okunskap utnyttjas i organhandeln
»Nu ska jag snart sälja min andra njure!« sa den fattiga mannen i Moldavien. Organtrafficking utnyttjar människor som saknar pengar och utbildning.

Etiskt dilemma med anonyma donationer
Sedan 2004 är anonyma donationer av njurar tillåtet i Sverige. Men det är kontroversiellt och skapar etiska dilemman.

Han gav bort sin njure till okänd
Johan Appelberg gav bort sin ena njure till en främling. »Det är det största som jag har gjort i mitt liv«, säger han. 

Xenotransplantationer kan hjälpa miljontals patienter
Njurar och insulinproducerande celler från grisar som transplanteras in i människor kan vara verklighet inom några år.

Stor organbrist trots rekordmånga donatorer
Aldrig förr har så många organtransplantationer genomförts i Sverige som under 2008. Trots det är organbristen stor.

Sjuksköterskans attityd avgörande
Intensivvårdssjuksköterskans attityd till organdonation kan vara avgörande för om transplantationer ska bli möjliga.

Brist på angioutrustning ger färre donationer
I ett brev till Socialstyrelsen begär Donationsrådet att en översyn görs över vilka alternativa tekniska metoder som kan användas för att ta reda på om en person är hjärndöd eller inte. En sådan översyn lär dock dröja.

Tarmtransplantationer lyckas allt oftare
Mycket svårt sjuka vuxna och barn har fått ett bra liv efter tarmtransplantation.

Leverbit räddar njurtransplantationen
Genom att transplantera en bit lever före njurtransplantationen förhindras avstötning av den nya njuren.

Samlad kunskap i nordisk databas
Biomedicinska analytikern Ulla Nyström är koordinator för datainsamlingen till den nordiska databasen för hjärt- och/eller lungtransplanterade. Databasen är en guldgruva för forskning inom thoraxtransplantation.

Rädslan för avstötning tar sig olika uttryck
Hur patienten hanterar rädslan för att det nya organet stöts bort varierar stort. Därför skulle patientundervisningen behöva skräddarsys efter individuella behov.

Ö-transplantation ännu på forskningsstadiet
I framtiden kan ö-transplantation bli en etablerad behandlingsform för typ 1-diabetes. Men först måste två stora problem lösas.

Inklädda cellöar kan ge bättre överlevnad
Biomedicinska analytikern Ulrika Johansson forskar kring hur man kan få transplanterade cellöar att överleva vid typ 1-diabetes.

Här skapas nya vävnader
Urinrör, blodkärl, brosk och ben odlas fram av vanliga bindvävsceller. Snart startar kliniska tester med hudceller i sprejform. Det som för många låter som science fiction är verklighet vid Linköpings universitet.

»Ett nej från ett syskon måste respekteras«
Tidigare togs det för givet att syskon skulle ställa upp som donatorer. Nu håller en attitydförändring på att ske.

Svåra besvär i underlivet vanligt efter benmärgstransplantation
Många kvinnor får svåra sammanväxningar i vagina och vulva efter benmärgstransplantation.

Ny checklista för frågor om sexualitet
Sexuella besvär är vanligt efter en stamcellstransplantation. Men det kan vara svårt att ta upp problemen med patienterna. Nu tas en checklista för sjuksköterskor fram för att inte lämna patienterna i sticket.

Stamceller hjälper svårt sjuka med ms
Autologa stamcellstransplantationer på ms-patienter med svåra skov har hittills gett goda resultat. Men det är bara de svårast sjuka som har chansen att bli hjälpta av metoden.

Stamcellstransplantationer kan hjälpa till att bota tbc
Nu hoppas forskarna på att även kunna förbättra behandlingen vid multiresistent tbc med hjälp av stamcellstransplantation.

Odlat navelsträngsblod kan användas tio gånger
Genom ny teknik kan särskilda vita blodkroppar i navelsträngsblod odlas och sparas för framtiden. Hittills har det bara gått att använda navelsträngsblod en gång.

Många mår som sämst vid utskrivningen
Patienter som har stamcellstransplanterats mår i regel som sämst under den första månaden. Men efter ett år mår de i regel bra eller mycket bra.

Bättre överlevnad med hemsjukvård
Stamcellstransplanterade patienter som vårdas hemma får färre komplikationer och därmed bättre överlevnad jämfört med dem som vårdas på sjukhus.

»Stamcellstransplanterade vill ha individuell rehabilitering«
Alla cancerpatienter som genomgått allogen stamcellstransplantation bör få en skräddarsydd rehabilitering utifrån sina egna önskemål och förutsättningar

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida