Hygien. Många skippar handspriten

Sjuksköterskor och anestesiologer struntar i att sprita händerna innan de förbereder och lägger epidural, sätter pvk eller cvk på frakturpatienter.

En granskning av om, och i så fall hur, man desinfekterade händerna inför att lägga epidural samt sätta pvk och cvk visar ett bedrövligt resultat. Endast 6,2 procent av anestesiologerna och sjuksköterskorna spritade sina händer inför ingreppet. 17,7 procent spritade sig efteråt. De övriga gjorde varken eller. Det var ett av de mest nedslående resultaten i operationssjuksköterskan Annette Erichsen Anderssons studie. ?

— Även om det ska vara lätt att göra rätt måste man själv veta vad som är viktigt och när. ?

Som ett inventarium fanns hon varje vecka under ett helt år på en operationsavdelning. Där iakttog hon hur sjuksköterskor, opererande läkare och anestesiologer tillämpade olika metoder för att undvika postoperativa infektioner — eller inte. I vilken grad Världshälsoorganisationen, WHO:s, checklista användes och i så fall om det alltid gjordes eller bara ibland, studerade hon också. Den påminner inför operationen bland annat om att ge antibiotika, om det ska ges, men är ingen garanti för patientens säkerhet, säger Annette Erichsen Andersson.?

— Det som avgör är hur personalen använder checklistan; om man ger antibiotikan i rätt tid och sedan väntar med ingreppet tills den har gått in.?

Hon granskade hur ofta kad användes och fann att 57 procent av patienterna med frakturer fick kad, en rimlig användning med tanke på graden av sjuklighet hos dessa patienter. Att däremot 43 procent av patienterna som skulle gå igenom en ledplastik fick kad tycker hon är överanvändning när patienten är frisk för övrigt, eftersom de operationerna går snabbt. En okomplicerad höftplastik tar en till en och en halv timme. ?

— Det går att mäta med ultraljud hur mycket som står i blåsan. Skulle det behövas kan man tappa urin. Om patienten däremot är sjuklig är det rimligt att ha en kvarliggande kateter, säger hon.?

I vilken grad antibiotikaprofylax användes undersökte hon också. I vilka doser och om det fanns kunskap om när den skulle ges — och när den faktiskt gavs. Bland frakturpatienterna fick 12 av 35 patienter antibiotika i korrekt tid. Bland dem som genomgick totala ledplastiker fick hälften, 17 av 34, antibiotika i rätt tid. Detta trots att patienter med frakturer ofta är skörare än de som ska få en utnött led utbytt. Tio frakturpatienter fick dessutom sin antibiotika efter att operationen hade påbörjats, vilket minskar nyttan av profylaxen. ??

Annette Erichsen Andersson konstaterar att patienter som genomgår frakturoperationer får sämre vård och omvårdnad än patienter som kommer in för en planerad operation, inget resultat som hon kan slå sig till ro med. Därför blir det med all säkerhet fler studier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida