Hygiensjuksköterskor prisades för webbutbildning mot smittspridning

Andrapristagaren av Stockholmslandstingets kunskapspris Gyllene Äpplet är Fanny Bergman och Susanne Wiklund. De har utvecklat ett e-utbildningsprogram som ska förhindra spridningen av multiresistenta bakterier.

Fanny Bergman och Susanne Wiklund, hygiensjuksköterskor vid Vårdhygien Stockholms län, får andrapriset i år efter att ha utvecklat en framgångsrik webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler för vårdpersonal.

Syftet med den prisbelönta e-utbildningen är att förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra spridningen av mikroorganismer, som multiresistenta bakterier inom sjukvården.

De har lyckats att med interaktiv teknik på ett lustfyllt sätt göra basala hygienrutiner till en självklarhet, säger juryn för kunskapspriset Gyllene Äpplet.

E-utbildningen kan vara ett sätt att hjälpa personal i vården att uppfylla de regler som sätts upp i Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien från 2007.

Under det dryga år den funnits har enligt landstinget 43 000 personer tittat på webbutbildningen. Den kostar inget, finns tillgänglig för alla, kräver inget lösenord och tar cirka 15 minuter att genomföra. Flera landsting i Sverige rekommenderar utbildningen för sin personal eller har skaffat tillstånd att lägga upp utbildningen på sina egna webbplatser.

– Inte ens i vår vildaste fantasi hade vi kunnat drömma om ett sådant genomslag, säger Susanne Wiklund.

Förstapriset i Gyllene Äpplet gick till vårdutvecklingssamordnare Margareta Skog för hennes handbok Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida