Ifrågasätter ljusterapi

29 juli 2009

Trots att det saknas vetenskapliga bevis för att ljusterapi verkligen hjälper mot depression fortsätter några landsting att erbjuda detta. Ska vården bekosta behandlingar vilkas nytta inte är vetenskapligt bevisade? Borde resurserna användas för att hjälpa patienter på något mer vetenskapligt sätt? Frågorna ställs av Victoria Dyning, ordförande i SBU:s, Statens beredning för medicinsk utvärdering, lekmannaråd i senaste numret av SBU:s tidskrift Vetenskap & Praxis 2009;2. ?

Å andra sidan undrar hon: Är det etiskt försvarbart att lägga ned uppbyggd verksamhet när patienter anser att de blir hjälpta av dem?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida