Immunförsvarets mördarceller viktiga i kampen mot magsäckscancer

Helicobacter pylori heter den bakterie som kan orsaka magsår och magsäckscancer. Nu har forskare identifierat vissa celler i immunförsvaret som angriper helicobacter pylori. Det kan leda till snabbare diagnostik och behandling, vilket förbättrar prognosen för de patienter som drabbas av magsäckscancer.

Helicobacter pylori är en av de vanligaste bakteriella infektionerna i världen. Bakterien leder till en kronisk inflammation i magens slemhinna. De flesta drabbade är symptomfria men bakterien kan orsaka både magsår och ibland även magsäckscancer. Symptomen på magsäckscancer är diffusa, och sjukdomen upptäcks därför ofta sent skede. Det leder till att patienterna har en mycket dålig prognos.

– Vi vet inte hur den kroniska inflammationen som orsakas av helicobacter pylori påverkar utvecklingen av magsäckscancer. Det var därför intressant att studera hur immunförsvaret uppträder mot helicobacter pylori i magslemhinnan, säger Åsa Lindgren, forskare på avdelningen för mikrobiologi och immunologi.

Naturliga mördarceller

Forskarna undersökte hur en typ av immunceller som kallas NK-celler, det vill säga naturliga mördarceller, reagerade på helicobacter pylori. NK-cellerna är en viktig del av immunförsvaret, eftersom de både kan känna igen och döda celler som är infekterade av virus, bakterier och tumörceller.

– Vi fann att en speciell typ av NK-celler var aktiva mot magsårsbakterien. De producerade cytokiner som är immunförsvarets signalämnen och ett försvar mot inkräktaren, säger Åsa Lindgren.

Viktig roll i immunförsvaret

Resultatet tyder på att NK-cellerna kan ha en viktig roll i immunförsvaret mot helicobacter pylori. Tidigare forskning har visat att en hög andel NK-celler i tumörvävnad bidrar till en bättre prognos och ökad överlevnad för magsäckscancerpatienter, då NK-cellerna hjälper till att eliminera tumörcellerna.

Därför tror forskarna att en aktivering av NK-celler kan spela en viktig roll i förhindrandet av tumörutveckling. Samtidigt kan en försvagad NK-cellsaktivitet öka risken för att utveckla cancer. Åsa Lindgren hoppas att fynden ska kunna användas för att ta fram nya behandlings- eller diagnosmetoder för magsäckscancer.

– Det skulle kunna ge en möjlighet att diagnosticera magsäckscancer på ett tidigt stadium, vilket skulle innebära en bättre prognos för patienterna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida