Individuell hänsyn hjälper patienter med både övervikt och diabetes

Individuell hänsyn hjälper patienter med både övervikt och diabetes
Engagemang och lyhördhet hos vårdpersonal hjälper patienter att hantera kombinationen fetma och diabetes. Arkivbild: Colourbox

Om sjukvårdspersonal tar hänsyn till individens specialla behov får patienter med både diabetes och övervikt enklare att hantera sin situation. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

5 december 2011

I avhandlingen har Irene Svenningsson intervjuat diabetesspecialister från primärvården samt personer med både övervikt och diabetes.

– Min avhandling visar att när sjukvårdspersonalen tog hänsyn till individens speciella behov så kände individen känslomässigt stöd, vilket hjälpte dem att hantera sjukdomen. Men när vårdmötet missade individens speciella behov upplevde individen att det var omöjligt att lösa problemen som är förknippade med att ha båda sjukdomarna, säger Irene Svenningsson.

Kräver förståelse

Om bemötandet sker på ett auktoritärt sätt så föder detta ett motstånd hos patienten mot att lösa problemen, visar avhandlingen. Patienterna, särskilt kvinnor, känner ofta en stor skuld och skam över att fetman och diabetessjukdomen är självförvållad, att det är deras fel att de inte lyckas leva upp till goda intentioner med kost och fysisk aktivitet.

Känslomässigt viktigt

– Det här måste uppmärksammas i vårdmötet och bättre hänsyn bör tas till den känslomässiga belastningen. När vården planeras bör det därför göras i samverkan med patienten och hänsyn bör tas till fysiska, mentala, kulturella och sociala perspektiv, samt att kvinnor och män har skilda behov, säger Irene Svenningsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida