Individuella vårdplaner för cancer i nationell cancerstrategi

Samordnat införande av nya cancerläkemedel och exempel på individuella vårdplaner hör till de prioriterade områdena i den nationella cancerstrategin för 2012.

25 november 2011

Som ett led i arbetet med att utveckla och förbättra cancervården planerar regeringen tillsammans med SKL ett projekt som går ut på att samordna införandet av nya cancerläkemedel. Under året ska också exempel på individuella vårdplaner utformas, som ska användas för patienter i cancervård. Som tredje punkt i överenskommelsen ska man undersöka förutsättningarna för att införa en nationell telefonrådgivningstjänst för cancer inom ramen för 1177.

Det arbete som regeringen startade tidigare i år med ökad samverkan regionala cancercentrum emellan fortsätter.  

För att förverkliga överenskommelsen har regeringen avsatt 29 miljoner kronor.

Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och landsting, säger att överenskommelsen ger bättre möjligheter till en mer jämlik cancervård. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida