Infektioner med Cryptosporidium
ökar kraftigt i Sverige

Infektioner med Cryptosporidium <br>ökar kraftigt i Sverige
Cryptosporidiumparasit av arten oocystor. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Nyligen drabbades Östersundsborna av magsjuka till följd av att dricksvattnet hade förorenats av parasiten Cryptosporidium. Men parasiten finns lite varstans i Sverige. Förra året ökade antalet rapporterade fall till Smittskyddsinstitutet kraftigt.

26 januari 2011

Sedan 2004 är Cryptosporidiuminfektion en anmälningspliktig sjukdom. Mellan åren 2006 och 2009 rapporterades årligen mellan 100 och 160 fall. För att under 2010 plötsligt öka till 393 fall.

Då ska man komma ihåg att endast en bråkdel av alla avföringsprover som tas på magsjuka individer undersöks för Cryptosporidium. Antalet verkliga fall är troligen betydligt fler.

Flest i Stockholm

En övervägande del av de anmälda fallen har rapporterats från Stockholmsområdet, enligt en ny rapport från SMI.

Men det behöver inte vara detsamma som att Stockholm drabbas i högre grad än andra delar av landet. I Stockholmsområdet screenar vissa parasitlaboratorier för Cryptosporidium i alla avföringsprover, medan det i andra landsting endast görs i undantagsfall.

Av samtliga fall som rapporterades 2010 hade cirka 65 procent smittats i Sverige, vilket berodde på ett antal inhemska utbrott som spreds via förorenad mat i Umeå, Stockholm, Uppsala och Örebro. Den troliga smittkällan var någon typ av ört, grönsak eller sallad. I samtliga utbrott smittades de insjuknade av den art som går under benämningen Cryptosporidium parvum.

Annan art i Östersund

Detta till skillnad från det vattenburna utbrottet i Östersund som i stället orsakades av Cryptosporidium Hominis.

Från utbrottet i Östersund diagnostiserades och anmäldes cirka 180 fall enligt smittskyddslagen. Men som sagt, rapporterade fall skiljer sig ofta stort från antalet verkliga fall. Enligt en webbenkät som lades ut på Östersunds kommuns hemsida svarade cirka 12 700 personer att de var magsjuka under den period som Cryptosporidiumparasiten härjade som värst i kommunen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida