Information om vanliga infektioner nu på flera språk

Information om vanliga infektioner nu på flera språk
Smittskyddsinstitutets patientinformation om några vanliga infektionssjukdomar finns nu översatt till flera språk. Arkivbild: Mostphotos

Behöver du upplysa dina patienter om vanliga infektionssjukdomar på engelska, finska, spanska eller arabiska finns nu lättillgänglig information om flera tillstånd att ladda ner på SMI:s webbplats.

Det är Smittskyddsinstitutets, SMI:s, patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor som nyligen har översatts.

Dessutom finns ett informationsblad med åtta vanliga frågor och svar om förkylning. Inom kort kommer även översättningar på kurdiska/sorani (sydkurdiska) och somaliska att läggas ut.

I informationsbladen förklaras sjukdomarna, sjukdomsförlopp och vad man som patient eller anhörig kan vara uppmärksam på. Informationen ger också goda råd vid vanliga infektioner och när antibiotika kan behövas.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer till läkare för vanliga infektioner i öppenvården. Men informationsbladen kan med fördel även användas av sjuksköterskor som vill informera patienter om dessa sjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida