Injektioner i ögat botade diabetes hos möss

Injektioner i ögat botade diabetes hos möss
Att plocka ut insulinproducerande celler från bukspottskörteln och transplantera in dem i ögonen har visat sig vara framgångsrikt på möss. Arkivbild: Colourbox

En ny metod där insulinproducerande celler transplanteras in i ögat har visat sig framgångsrik i djurtester. Redan efter några dagar blev mössen helt friska.

Normalt produceras insulin i öar av celler som ligger innne i bukspottskörteln. Hur produktionen i cellerna går till har däremot varit en gåta för forskarna. Att laborera med bukspottskörteln är för farligt. Därför måste cellerna, även kallat Langherhanska öarna, lyftas ut till en miljö där de får liknande förutsättningar.

I senaste numret av Ny Teknik beskrivs hur forskare vid Karolinska institutet i Stockholm funnit att ögat är en lämplig plats att studera dessa celler. Efter injektioner av Langherhanska öar i regnbågshinnan och iris på möss har öarna försetts med både nerver och blodceller, precis som i bukspottskörteln.

Blodsockervärdena sjönk snabbt

När cellerna sedan injicerats i ögonen på diabetessjuka möss kom forskarna fram till nästa upptäckt – redan efter några dagar blev mössen friska.

– Symtomen på diabetes är högt blodsocker. I och med att de symtomen försvann när vi transplanterade in cellerna så kan man faktiskt säga att de tillfrisknade helt, säger Per-Olof Berggren, forskningsledare vid Karolinska institutet, till Vårdfokus.

Börjar hos blinda patienter

Forskarna räknar med att metoden ska kunna testas på människor inom ett par år. I ett första steg ska cellerna injiceras hos patienter som blivit blinda av sin diabetes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida