Insulinpumpen förenklar vardagen

Insulinpumpen förenklar vardagen
Personer med diabetes typ 1 föredrar insulinpump. Arkivbild: Medtronic

Personer med diabetes trivs bättre med insulinpump och kontinuerlig blodsockermätning jämfört med med teststickor och insulin­injektioner.

Bristen på bra forskning gör att det inte går att avgöra om det också är det medicinskt mest effektiva. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som i två rapporter granskat det vetenskapliga underlaget för två medicintekniska produkter i diabetesvården.

Enklare

Dels kontinuerlig glukosmätning som mäter blodsockret i underhudsfettet dygnet runt, dels insulinpumpar som tillför insulin i ett jämnt flöde.

Pump används främst bland barn och ungdomar med typ 1-diabetes och hos vuxna med diabetes som är svår att reglera. För små barn som har större svängningar i blodglukos kan insulinpump och kontinuerlig glukosmätning vara enklare.

Halv miljon

Kostnaderna är högre för vården än teststickor och insulininjektioner, men bör enligt SBU vägas mot nyttan med god kontroll på blodglukosen och en förenklad vardag för dem med diabetes.

Ungefär en halv miljon människor har diabetes i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida