Intensiv träning aktiverar hjärnan

Ny forskning visar hur intensiv träning att röra en förlamad hand eller arm efter stroke reaktiverar hjärnans skadade områden och påskyndar rehabiliteringen — även lång tid efter skadan.

Påvel Lindberg, sjukgymnast och forskare vid Uppsala universitet, disputerade i fjol på hur hjärnans plasticitet kan påverkas genom intensiv träning. Under sitt avhandlingsarbete använde han olika avbildningstekniker för att studera vad som händer i hjärnan efter en stroke och hur förändringarna påverkar arm- och handrörelser. Vid de studier som ingår i hans avhandling undersöktes strokepatienter med en ny typ av magnetkamera, Diffusion tensor imaging, DTI.

Med denna metod beräknades graden av skada på de nedåtgående nervtrådar – från hjärnbarken till ryggmärgen och musklerna – som har stor betydelse för handens återhämtning.

Med en annan metod, functional mri, fmri, studerades hjärnaktiviteten medan handen rördes.

Patienterna intensivtränades varje dag, till exempel genom att upprepade gånger ta ett glas och föra det till munnen. Patienterna fokuserade på hur det kändes och tittade noga på varje rörelse. I slutet av träningspassen försökte patienten själv utföra den tränade rörelsen.

Före träningen kunde man se att de patienter som insjuknat flera år tidigare hade mindre hjärnaktivitet vid handrörelser än dem som undersöktes kort tid efter insjuknandet. Men efter daglig träning under fyra veckor hade samtliga patienter fått en förbättrad handfunktion. Samtidigt kunde man se att hjärnaktiviteten i sensoriska och motoriska hjärnbarksområdena ökade. Även hos dem som hade varit sjuka länge.

– Det är vanligt att strokepatienter går igenom ett träningsprogram de första månaderna efter skadan. Men det blir sällan någon uppföljning. Min forskning visar hur viktigt det är att de får träning även lång tid efter en stroke, för att hålla nätverken i hjärnan aktiva. Patienter kan få ökad rörlighet även i ett kroniskt skede, säger Påvel Lindberg.

För att förhindra försämring över tid anser Påvel Lindberg att sjukvården bör satsa på träning av strokepatienter i grupp även i det kroniska skedet.

– Ett träningsprogram under några veckor per år skulle hjälpa patienterna att träna upp rörelseförmågan optimalt och motivera till självträning. Det skulle främja självständigheten i en rad dagliga aktiviteter och på sikt innebära stora besparingar för sjukvården.

LÄSTIPS

  • Lindberg P. Brain plasticity and upper limb function after stroke: Some implications for rehabilitation. Avhandling, Uppsala universitet, 2007.
  • Lindberg P, Forssberg H, Borg J. Rehabilitering efter stroke. Avbildningstekniker visar hur kortikal reorganisation påverkas av träning. Läkartidningen 2003;51: 4289-4292.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida