Internationell enighet om hur sårsmärta ska lindras

Det är ett fundamentalt krav att patienten ska få sitt sår omlagt utan smärta. Det säger sårsmärtforskaren Christina Lindholm, en av dem som har sett till att det nu finns konsensus kring hur sårsmärta ska undvikas och behandlas.

17 november 2008

Sårsmärta är ett ”nytt” område där det hittills inte har funnits så mycket kunskap sammanställd. Det stora lidande som sårsmärta innebär för många människor är väldigt lite uppmärksammat, konstaterar Christina Lindholm, som är professor i klinisk omvårdnad vid högskolan i Kristianstad.

Patienterna grät

Hon var själv först i världen med att skriva om sårsmärta. Av de 100 patienter som hon då intervjuade hade 90 ont i sina sår, 75 av dem kunde inte sova på nätterna.

– Patienterna grät när jag frågade om de hade ont. De hade inte berättat om sina smärtor för någon i vården eftersom de inte ville störa eller vara besvärliga.

Evidensbaserat

Christina Lindholm har ingått i den internationella expertgrupp som har arbetat fram konsensusdokumentet. Byggt på 86 referenser är det så evidensbaserat som det är möjligt.

Dokumentet innehåller tio huvudpunkter som beskriver tillvägagångssättet steg för steg, se faktaruta. Det systematiska tänkandet är genomgående. Där föreslås bland annat olika sätt att debridera nekrotisk vävnad och i tabeller visas på vilka grunder förband ska väljas för att minimera smärtan.

Smärtdagbok en bra början

Det är svårt att göra en adekvat smärtbedömning, säger Christina Lindholm, och betonar betydelsen av att komma fram till en smärtdiagnos. Det kräver en analys av smärtan, dess karaktär, vad den beror på, om den är neurogen eller om det handlar om vävnadssmärta och om det ligger en infektion bakom. Enstaka mätningar med vas är inte nog.

– Det räcker inte att veta smärtans intensitet mätt vid ett enstaka tillfälle. Sårsmärta måste utredas systematiskt. Att låta patienten föra smärtdagbok är en bra början, säger Christina Lindholm.

I dokumentet ges också handfasta tips på hur sjuksköterskan kan göra för att komma i gång med att bedöma sårsmärta på ett strukturerat sätt.

Konsensusdokumentet

Dokumentet Minimizing pain at dressing-related procedures: Implementation of pain relieving strategies antogs i Toronto på den internationella organisationen World union of wound healing societies initiative, WUWHS, kongress. Följ länken till höger till hela dokumentet.

Läs mer om WUWHS på www.wuwhs.org/.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida