Jakt på nätet och i avlopp

Folkhälsomyndigheten har spanare som föreslår regeringen vilka substanser som bör klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara.

7 oktober 2015

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att samordna insatserna mot droger. Utredaren Anders Persson har följt utvecklingen under nio år. Från början var han ensam, i dag är de tre som på heltid kartlägger och rapporterar.?

Han beskriver förändringen under de nio åren som enorm.?

— Det sköt fart 2009 när de syntetiska cannabinoiderna, eller spice, kom till Sverige. 2006 rapporterade EU-länderna knappt ett tiotal substanser till drogmyndigheten EMCDDA. I fjol rapporterades över 100. ??

Folkhälsomyndigheten har inomnätverket Nadis samlat en bred referensgrupp från olika områden för att stoppa de nya drogerna. Utredare, kemister, tulltjänstemän och poliser går igenom litteratur, analyserar avloppsvatten och spanar på icke-officiella webbplatser, på flygplatser och i hamnar. Ändå hinner inte utredarna föreslå reglering av alla substanser de får kännedom om. ?

De fokuserar på de farligaste drogerna, de som leder till allvarliga förgiftningar och till dödsfall. Framför allt på opioider och hallucinogena droger som ofta förekommer indränkta på frimärken eller oskyldiga klistermärken. Så kallade blotters.

?Även om svenska myndigheter blir bättre på att hålla jämna steg med tillverkarna finns det en administrativ tröghet i systemet som gynnar försäljarna. Sverige, i likhet med flera andra EU-länder, narkotikaklassar enskilda preparat. I Norge och Danmark narkotika­klassas hela familjer av substanser, vilket gör processen snabbare, men också mer rättsosäker, enligt Anders Persson.??

— Jag tror på att reglera familjer av substanser på en vetenskaplig grund, men det finns nackdelar. Det kan till exempel leda till att rökavvänjningspreparat blir otillåtna för att hela gruppen är förbjuden, säger han.?

En utredning ska tillsättas för att undersöka vilken väg Sverige bör gå. Ett sätt är att tillfälligt förbjuda substanser under tiden de utreds för klassificering. Det skulle innebära att beslag kan göras även om substansen inte har hunnit bli reglerad och olaglig.

?Läs rapporten:

http://korta.nu/fhm 

Förstörandelagen

I väntan på ett regeringsbeslut om klassificering av en substans som narkotika eller som hälsofarlig är det möjligt att omhänderta och förstöra sådant som kan användas i missbrukssyfte. Lagen kom 2011 och ger polis och tulltjänstemän rätt att omhänderta substanser. Åklagare får besluta om förstörande.

Källa: Åklagarmyndigheten

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida