Janne håller sig ajour utan besvär

På mindre än en minut är Janne Mattsson inloggad på sitt vårdkonto. Där kan han få tillgång till journal och labbsvar — utan att behöva kontakta vården.

Janne Mattsson kan sitta lugnt i fåtöljen; på ett enkelt sätt kan han hålla sig ajour med sin hälsostatus via sitt vårdkonto. Han är en av de 460 patienter i Uppsala som har erbjudits och valt att använda landstingets vårdkonto för att få tillgång till sin patientjournal via nätet.

Efter att ha skrivit in sitt personnummer och några koder på webbsidan knappar han vant fram sina uppgifter.

– Min läkare skriver bra sammanfattningar av läget. Här står när jag var på besök, vad jag har sökt för och vad han har kommit fram till. Jag kan se vilka remisser som har skickats, har tillgång till mina provsvar och får uppgift om vilka läkemedel som skrivits ut.

Vårdkontot gör att reumatikern Janne Mattsson får en bra över­blick över sina läkarbesök och vad de har utmynnat i. Eftersom han lider av kroniska besvär är det viktigt för honom att kunna följa utvecklingen besök för besök.

Kan du se några nackdelar med systemet?

– Nej, för mig fungerar det bra. Men det är viktigt att journalen är begriplig. Den måste vara tydlig och inte för vetenskaplig. Jag tycker att min läkare skriver kort och koncist. Det uppskattar jag.

– Vill jag veta mer kan jag ringa honom eller mejla. Men, om han skulle ha ett allvarligt besked vill jag att han talar direkt med mig och inte använder Internet.

Är du någonsin orolig för att andra personer kan få tillgång till dina uppgifter?

– Nej, jag har inte känt någon sådan oro. Det här känns lika säkert som när jag gör mina bankärenden via nätet. Förresten förstår jag inte riktigt vem som skulle vara intresserad av att få tag på  mina journaluppgifter, säger Janne Mattsson.

När den nya patientdatalagen träder i kraft nästa år förtydligas den med att patienten har rätt att läsa sin journal på samma sätt som Janne Mattsson. I väntan på den nya lagen bedrivs Vårdkonto inom ett forskningsprojekt där Uppsala läns landsting, universitetet och en av Uppsalas läkarpraktiker samarbetar.

– Dagens medvetna patienter vill ha kontroll över den information som sjuk­vården har om dem. Att ha tillgång till den egna journalen gör patienten mer delaktig, säger Benny Eklund, it-strateg vid Uppsala läns landsting, som leder projektet Vårdkonto.

– Vi ser att systemet har gett ett ökat förtroende för sjukvården.

Från sjukvårdens sida fanns till en början en oro för att överösas med frågor från oroliga patienter. Men alla undersökningar visar att det har blivit precis tvärtom. Patienterna lugnas av att veta vad som står i deras journal och kan genom kontot lättare kommunicera med sin läkare.

– När människor känner sig trygga behöver de inte kontakta vården lika ofta, säger Benny Eklund. Men det är viktigt att sjukvården är noggrann med sina journalanteckningar. Personalen måste vara tydlig och begriplig om detta verkligen ska fungera som ett bra kommunikationsverktyg.

Men bara personer som har tillgång till Internet och mobiltelefon kan gå in på sitt vårdkonto. En begränsning, men Benny Eklund tror att patienter ändå kan använda tjänsten.

– Vi vet att många äldre inte har den tekniken. Å andra sidan har dessa patienter ofta någon anhörig som kan åta sig att sköta deras konto. I praktiken har det inte visat sig vara något hinder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida