Joakim Öhlén blir ny professor vid Ersta Sköndal högskola

Joakim Öhlén blir ny professor vid Ersta Sköndal högskola
Joakim Öhlén kommer att vara verksam vid Palliativt forskningscentrum, där patientnära forskning bedrivs för att ta fram kunskap för framtidens palliativa vård.

Ersta Sköndal högskola stärker forskningen inom palliativ vård. En ny professur är inrättad och i mars tillträder Joakim Öhlén, sjuksköterska och professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Joakim Öhléns professur är riktad mot palliativ vård och hans huvuduppgift kommer att vara att leda det vetenskapliga arbetet vid Palliativt forskningscentrum. Något som Britt-Marie Ternestedt, professor, chef och forskningsledare på Enheten för forskning i palliativ vård, ser mycket fram emot.

– Han har gedigen forskningserfarenhet och är en duktig forskare. Han kommer att tillföra nya perspektiv; bland annat har han internationella kontakter som kommer verksamheten väl till pass, säger hon.

Palliativt forskningscentrum är under uppbyggnad och är ett samverkansprojekt mellan Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus hospiceverksamhet, med syftet att stärka den patientnära forskningen och ta fram kunskap för framtidens palliativa vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida