Kampanj ska hålla ungdomar borta från cannabis

Kampanj ska hålla ungdomar borta från cannabis
Den största ökningen av andelen som prövat narkotika har skett i gymnasiets årskurs 2. För pojkar ökade andelen från 24 till 31 procent, för flickor från 20 till 25 procent. Arkivbild: Colourbox

Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att se till att ungdomar låter bli att röka cannabis. 48 miljoner kronor har avsatts för projektet.

Målet för regeringens satsning är att få ungdomar i åldrarna 16-18 år att reflektera över sina attityder till cannabis, inse faran, de negativa konsekvenserna och därefter besluta sig för att avstå.

De årliga undersökningar som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visade senast att 21 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna i åldersgruppen använt narkotika, vanligtvis cannabis, någon gång.

Tanken är att folkhälsoinstitutet ska få 12 miljoner kronor årligen mellan 2011 och 2014, totalt 48 miljoner kronor.

Det har ännu inte beslutats exakt hur pengarna ska användas och fördelas.

– Beslutet har inte klubbats igenom i riksdagen, men jag kan inte tänka mig annat än att det blir det, säger Annika Johansson, pressekreterare vid Statens folkhälsoinstitut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida