Känt ansikte lugnar barn inför operation

Känt ansikte lugnar barn inför operation
Anestesisjuksköterskan Berith Wennström har använt "Den perioperativa dialogen" och vet att den fungerar. Nu har hon fått det bekräftat. Foto: Peter Johansson

När ett barn som ska opereras får träffa anestesisjuksköterskan i förväg och hon berättar vad som ska hända, blir barnet lugnare och behöver mindre smärtstillande. Det visar anestesisjuksköterskan Berith Wennström i en ny avhandling.

28 december 2011

I sitt avhandlingsarbete har Berith Wennström testat den så kallade perioperativa dialogen på barn som ska förberedas inför operation. Egentligen visste hon redan tidigare att arbetssättet är bra – hon har använt den i tio år på både barn och vuxna – men nu vet hon säkert.

Den perioperativa dialogen innebär att anestesi- eller operationssjuksköterskan har en dialog med patienten genom hela processen, från förberedelsen inför operation och i samband med anestesin och/eller det kirurgiska ingreppet.

– När ett barn får träffa ”sin” anestesisjuksköterska före operationen, och förstår att det är den personen som också ska ta hand om honom eller henne även på operationsdagen, känner sig barnet lugnare.

Så här gjordes studien

Totalt 93 barn, 5 till 11 år, fördelades slumpmässigt i tre lika stora grupper.

  • En grupp träffade bara läkaren vid besöket på mottagningen då operation planerades, och kom tillbaka på operationsdagen utan att vare sig ha träffat anestesisjuksköterskan eller fått information.
  • Grupp två träffade anestesisjuksköterskan Berith Wennström, som visade praktiskt och med bilder vad som kommer att hända på sjukhuset. Men på operationsdagen mötte barnen en annan sjuksköterska.
  • Den tredje gruppen träffade Berith Wennström både på mottagningen, då hon visade och berättade vad som kommer att hända, och på operationsdagen. När de skiljdes åt efter första mötet sa hon ”nästa gång vi ses är jag där och möter dig”.  Det är detta som är ett omhändertagande enligt PD?modellen.

Minskar stress 

När barnet vet att samma sjuksköterska kommer att ta emot det på sjukhuset blir det lugnare. Barnen i tredje gruppen hade signifikant lägre nivåer av salivkortisol än barnen i grupp ett och två. De behövde också mindre smärtlindring  efter operation än barnen i de andra två grupperna. Det kan, enligt Berith Wennström, tolkas som att vård enligt PD-modellen kan minska stress inför och i samband med operation.

Studien visade också ett samband mellan höga kortisolvärden och mängden morfin, vilket kan betyda att ökad stress ökar smärtan eller gör barnet mer känsligt för smärta. Därför måste oro, rädsla och stress inför en operation förebyggas, anser Berith Wennström.

– Det är ett måste för patienten, både ur ett kvalitets- och ett kostnadsperspektiv.

Chans att förbereda sig

När barn och föräldrar i god tid före operationen träffar sjuksköterskan ska barnet få veta vad som kommer att hända och ha en chans att förbereda sig. Lika viktigt är det att berätta vad som händer efter operationen; att det gör ont och är svullet i operationsområdet och att det kan blöda. Viktigt är också att informationen ges så att barnet verkligen förstår.

– Barn som är rädda eller oroliga och behöver tas om hand lite extra, är särskilt hjälpta av modellen, säger Berith Wennström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida