Karolinska öppnar kunskapscentrum för autism och adhd

Karolinska öppnar kunskapscentrum för autism och adhd
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, är en internationellt ledande forskare inom autismspektrum. Han har rekryterats från Heidelbergs universitet för att bli föreståndare för Kind – Karolinska institutet center of neurodevelopmental disorders.

På torsdag öppnas Sveriges första kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning inom kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger på autism och adhd.

Centrumbildningen – Karolinska institutet center of neurodevelopmental disorders – är ett samarbete mellan Karolinska och Stockholms läns landsting.

– Målsättningen är att genom forskning och utbildning ge barn med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar bättre utredning och behandling i enlighet med det aktuella kunskapsläget, säger centrets ordförande professor Hans Forssberg, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida