Kjells kamp mot cancer ska hjälpa i mötet med patienten

I den gripande berättelsen om tvåbarnspappan Kjells sista tid i livet diskuteras det bemötande han och hans fru fick av vården efter beskedet att han drabbats av en cancertumör. Filmen släpps nu på dvd av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Filmen ”Penna, klocka, äppelträd – en resa i vården i livets slutskede” bygger på filmade samtal som Kjells fru Yvonne hade med patientsäkerhetsprofessorn Hans Rutberg på patientsäkerhetskonferensen 2011. I samtalen tar Yvonne upp de problem som de upplevde i mötet med vården, allt ifrån felaktiga diagnoser till misslyckade operationer.

Tanken är att filmen kan användas som inspiration för vårdpersonal kring bemötande av patienter och närstående, men också när det kommer till kommunikation inom vården i stort.

Till filmens olika avsnitt följer en rad frågor som kan användas som underlag för diskussioner på konferenser och arbetsplatsträffar.

Filmen går att beställa från SKL:s hemsida. Se länk till höger.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida