Kol-patienter extra utsatta för farliga infektioner

Kol-patienter extra utsatta för farliga infektioner
Patienter med kol är extra känsliga för allvarliga infektioner. Arkiv: Mostphotos

Personer med kol riskerar inte bara luftvägsinfektioner. De har även högre risk att få tuberkulos och svår pneumokocksjukdom. En ny avhandling visar att det kan finnas skäl att ändra behandlingen och vara vaksam på fler komplikationer än tidigare känt.

Patienter med kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, får svårt att andas och har större risk att drabbas av luftvägsinfektioner. Sjukdomen påverkar inte bara lungorna utan även andra organ och kan därför öka risken för sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtsvikt. En ny avhandling från Lunds universitet visar ännu fler kopplingar mellan kol och andra diagnoser så som aktiv tuberkulos och svår pneumokocksjukdom, en typ av infektion som kan ge bland annat hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Ökad risk för kolibakterier och gula stafylokocker

Forskaren Malin Inghammar har tidigare tittat på förekomsten av bakterier i blodet hos kol-patienter och funnit att även kolibakterier och mrsa var vanligare jämfört med kontrollgruppen.

Kan förändra behandlingen

Tuberkulos är ovanligt i Sverige, ändå anser forskarna att det kan vara bra att känna till att det finns en koppling mellan kol och farliga bakterieinfektioner så att man är vaksam på det. Studien kan på sikt leda till att behandlingen av kol ändras så att man om möjligt undviker att lägga in de infektionskänsliga patienterna på sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida