Kommunerna dåligt rustade för att vara vårdgivare

Kommunerna dåligt rustade för att vara vårdgivare
Helle Wijk, docent i omvårdnad, och Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet, var två av dagens talare. Foto: Anna Tjus.

Kommunerna är våra nya vårdjättar, men sjuksköterskorna är för få och saknar den specialistkompetens som behövs för att vårda svårt sjuka patienter i deras hem.

3 april 2014

Signalerna från sjuksköterskor anställda inom hemsjukvården i Västra Götalands 49 kommuner är tydliga: vårdtyngden har ökat och vården har blivit allt mer avancerad – men kanske viktigast: sjuksköterskorna räcker inte till.

I går anordnade Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland ett seminarium med titeln När vården flyttar hem. Det handlade om att kommunerna har blivit våra stora vårdgivare . 46 procent av vårdplatserna inom slutenvården har försvunnit sedan ädelreformen infördes 1992.

500 personer, de flesta sjuksköterskor anställda i kommunerna, kom för att lyssna på vad det innebär.

– Ett stort paradigmskifte är på gång, ändå är det så tyst kring hemsjukvården, sa Marianne Brindbergs, förtroendevald i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Tar inte sitt vårdansvar

Sköra äldre, psykiskt funktionshindrade, kroniskt sjuka och döende patienter. Allt fler vårdas hemma och sjuksköterskorna i kommunerna förväntas utföra avancerad sjukvård. Problemet är att de är för få och att kommunerna inte tar sitt ansvar som vårdgivare.

Vad innebär det för patienterna? Åhörarna var aktiva och kom med sina reflektioner. Döende patienter får inte komma till hospice i den utsträckning de önskar. Sköra äldre har inte rätt att bestämma själva, eftersom de särskilda boendena inte räcker till för alla som behöver dem. Sjuksköterskor kan ha ansvar för 400 patienter.

Dagens moderator var journalisten Britt-Marie Mattsson. Hon ställde den franka frågan till dagens panel av region- och kommunalpolitiker från alla partier: ”Är ni cyniska?” Svaret blev inte oväntat: ”Nej”.

Vill vårdas hemma?

Politikerna hänvisade till forskning som säger att gamla vill vårdas hemma. ”Visa mig den forskningen”, sa Britt-Marie Mattsson. Och alla fick svar på tal från en av dagens medverkande: Helle Wijk, docent i omvårdnad.

– Det finns ingen forskning som säger att gamla vill vårdas hemma. De studier som har gjorts visar att gamla vill ha trygghet, professionellt omhändertagande och rätt att bestämma själva. Men det kan vara hemma eller på särskilt boende, sa hon.

Dagen handlade mycket om resursbrist. Slutenvården har inte råd att behålla patienter tills de är färdigvårdade. Kommunerna har inte beredskap att ta emot gamla multisjuka patienter. Sjuksköterskorna räcker inte till. Dessutom har alldeles för få den specialistkompetens som behövs.

Saknar specialistutbildning

17 procent av sjuksköterskorna i hemsjukvården har en specialistutbildning. 1,6 procent är utbildade i vård av äldre. Helle Wijk frågade sig vilken annan yrkesgrupp som måste ta tjänstledigt för att specialistutbilda sig och sedan kanske inte få mandat att använda sin kompetens? Hon varnade för konsekvenserna.

– Forskningen visar att det finns en stark koppling mellan patienters säkerhet och sjuksköterskors utbildningsnivå.

Sjuksköterskor i kommunerna arbetar ofta ensamma, de måste göra snabba bedömningar av komplicerade frågor utan stöd och de ställs inför etiska konflikter när de inte ges förutsättningar att göra det de skulle kunna göra.

Dagens budskap till politikerna var: öka sjuksköterskebemanningen inom hemsjukvården, och gör det möjligt för fler att specialistutbilda sig.

Beställ rapporten

Rapporten När vården flyttar hem är framtagen av förtroendevalda i Västra Götaland och finns att beställa: info.vastra.gotaland@vardforbundet.se.

Ladda ner rapporten som pdf.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida