Kommunikation

Kommunikation

När orden fattas oss — om demens språk och  kommunikation. Camilla Lindholm. Liber 2010,  www.liber.se, ISBN 978-91-47-09921-4

Möjligheterna att formulera sig och förstå har begränsats för personer med demens. Studier visar att en bättre kommunikation mellan vårdpersonal och vårdtagare med demens kan minska både aggressivitet och oro. Men hur bär man sig åt? Barnspråk eller alternativfrågor av typen ”Vill du ha te eller kaffe?” bör undvikas, enligt bokens författare, språkforskaren Camilla Lindholm. Att tänka på vikten av kroppsspråket och att fånga upp den demenssjuka personens egna återkommande uttryck, för att stärka hennes identitet, kan däremot underlätta kommunikationen.

Boken beskriver de vanligaste sjukdomarna bakom demens och vilka förändringar i språk och kommunikation som de medför. Den innehåller många exempel på samtal mellan vårdtagare och personal. Syftet är att ge vårdanställda verktyg för att kommunicera bättre med, och bekräfta, de äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida