Komplicerad och ovanlig operation räddade tbc-patient

Komplicerad och ovanlig operation räddade tbc-patient
Personalen bar högsäkerhetsdräkter under operationen. Foto: Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset kunde nyligen rädda livet på en patient med en extremt resistent variant av multiresistent tuberkulos.

Till slut var det bara en mycket komplicerad operation som kunde rädda patienten som bar på en särskilt motståndskraftig stam av tbc, extensively drug resistent TB. Den formen av tuberkulos innebär att man är motståndskraftig både mot de två viktigaste läkemedlen i standardbehandlingen och mot de två viktigaste andrahandsläkemedlen.

Patienten fick därför pröva ett nytt läkemedel som ännu inte är godkänt och fick dessutom tre andrahandsläkemedel. Till att börja med svarade patienten positivt, men när behandlingen avslutades efter ett halvår kom tuberkulosbakterierna tillbaka. Då återstod bara operation för att om möjligt rädda patientens liv.

Extrem säkerhetsmiljö

Operation av en patient med multiresistent tbc har bara skett en gång tidigare på Karolinska. Den första operationen genomfördes 2008, men då med operationspersonal från Göteborg.

Det är inte bara själva operationen som är komplicerad. Arbetet med att förbereda operationssalen kräver minutiös planering. För att förhindra att tbc-bakterierna kommer ut ur operationssalen var man tvungen att ställa om ventilationen och skapa ett undertryck i operationssalen. Alla som deltog under operationen fick använda särskilda högsäkerhetsdräkter,

– Huvorna har tillhörande luftaggregat med gas- och partikelfilter och skapar ett övertryck. Dräkterna är batteridrivna och vi måste se till så allt passar ordentligt, att batterierna fungerar och att alla dräkter är hela. När operationen var klar sanerade vi de delar som inte kunde slängas, berättar sjuksköterska Katherine Nyberg, samordnare för högsäkerhetsteamet, i ett pressmeddelande från Karolinska universitetssjukhuset.

Lungan togs bort

Ingreppet genomfördes under våren, efter omfattande samordning mellan infektionskliniken, thoraxkirurgin, thoraxanestesin, vårdhygien, högisoleringsteam, ventilationsingenjörer och drifttekniker.

– Det var en svår operation. Vid tbc sitter lungan ihop med bröstväggen och det tar tid att nå kärlen och skilja mellan skikten eftersom allt sitter ihop, berättar Mamdoh Al-Ameri, ansvarig thoraxkirurg under operationen

Patientens högra lunga togs bort och sju revben avlägsnades för att låta bröstkorg och muskler sjunka mot mitten av thorax. Detta för att förbättra läkningsprocessen och minska sannolikheten för infektioner. Allt gick som det skulle och patienten kommer att bli helt frisk, enligt pressmeddelandet från Karolinska.

Tbc

  • Cirka 600-700 fall av tbc anmäls i Sverige varje år.
  • I Stockholm upptäcks årligen 150-200 fall, varav 2-3 procent är multiresistent tbc.
  • Sjukdomen drabbar främst yngre vuxna.
  • Karolinska universitetssjukhuset ansvarar för all tuberkulossjukvård hos vuxna i Stockholm. 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida