Könshormoner kan ge prognos för livmoderhalscancer

Könshormoner kan ge prognos för livmoderhalscancer
Annika Lindström. Foto: Umeå universitet

En ny avhandling visar att nivåerna av kvinnliga könshormoner kan ge en prognos för utvecklingen av livmoderhalscancer. Prognosen är viktig när man ska välja vilken behandling som ska ges.

Höga nivåer av progesteron kombinerat med låga nivåer av östrogen innebär en sämre prognos för fertila kvinnor med livmoderhalscancer. Det visas i en studie som gjorts av Annika Lindström vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor och kan drabba även relativt unga. Att få prognosen bedömd är viktigt för val av behandling och det påverkar även fruktsamhet, hormonproduktion och överlevnad.

Hittat flera samband

Syftet med studien har varit att klarlägga sambanden med olika markörer och prognosen vid livmoderhalscancer. Förutom sambandet med halterna av kvinnligt könshormon, så har Annika Lindström också funnit att vissa tumörmarkörer i cancervävnaden visar på en ogynnsam cancerutveckling och andra med en mer gynnsam. Rökning var också en faktor som spelade in.

Resultaten i studien kan bidra till bättre och säkrare prognoser för utvecklingen av livmoderhalscancer. Men de ska tolkas med försiktighet, eftersom det är nya fynd som behöver bekräftas av flera studier.

På lördag försvarar Annika Lindström sin avhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida