Kostråd på recept testas på vårdcentraler

Kostråd på recept testas på vårdcentraler
Matordning på recept, mor, ska ge mer tyngd åt vikten av ändrade kostvanor. Foto: Colourbox

Först kom far — fysisk aktivitet på recept. Nu är det dags för mor — matordning på recept. Modellen prövas på vårdcentraler i Halland med start i höst.

”Du väger 85 kg och har ett BMI på 32. Det innebär en förhöjd risk för hjärtinfarkt. Därför får du en remiss till dietist.”

Ungefär så skulle det kunna stå på recepten som läkaren skriver till patienten. Det berättar Gunnar Johansson, professor i hälsovetenskap på högskolan i Halmstad. I höst startar han en tvåårig studie på vårdcentraler i Halland där han testar en modell med kostråd på recept.

Recepten ger tyngd

Redan idag får väldigt många patienter kostråd på vårdcentralerna, inte minst av dietister, men meningen är att själva recepten ska ge mer tyngd åt hur viktigt det är med matförändringar – precis som fysisk aktivitet på recept har gett mer tyngd åt vikten av motion.

– Jag tänker mig att det främst är läkarna som skriver recepten, mycket för att legitimera det dietisten gör och betona för patienten att förändrade kostvanor är lika viktigt som när ett läkemedel skrivs ut, säger Gunnar Johansson.

Läkarna behöver ändra attityd

Han tycker att många läkare tyvärr är både okunniga och ointresserade av nutritionsfrågor och att de får för lite utbildning i det.

– Läkarna förstör mycket genom att ha fel attityd och inte betona för patienten hur viktigt det är med ändrade kostvanor. Men om jag kan få fram bevis för att den här metoden fungerar så kanske det ökar läkarnas intresse på sikt, säger Gunnar Johansson.

Tanken är inte att ordinera patienten en speciell diet eller att tala om exakt hur han eller hon ska äta, utan modellen bygger på motiverande samtal. När läkaren har skrivit ut receptet träffar patienten en dietist och genom dialog diskuterar man gemensamt fram de nya, individanpassade kostråden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida