Krav på högre kompetens får SOS Alarm att lägga ner centraler

SOS Alarm lägger ner larmcentralerna i Skellefteå, Gävle och Eskilstuna. Landstingen kräver att specialistutbildade sjuksköterskor prioriterar inkommande samtal.  Avvecklingen är att svar på det kravet.

4 september 2012

Omvärlden ställer nya krav på SOS Alarm och minskningen av lokala larmcentraler är ett sätt att anpassa organisationen efter dem. Allt enligt Ronald Krantz, produktionsområdeschef och presstalesman på SOS Alarm.

– Landstingens krav på att sjuksköterskor med specialistkompetens prioriterar samtalen har ökat de senaste åren. Vi måste anpassa oss efter det, säger han.

Sedan några år tillbaka har SOS Alarm satsat på specialistkompetens vid fyra av enheterna: Malmö, Göteborg, Stockholm och Östersund. Förutom ökad specialisering ska larmcentraler över hela landet samverka effektivare och under 2013 kommer de nu 18 lokala larmcentralerna minskas till 15.

Måste hushålla med resurser

– Vi måste hushålla med resurser. Därför satsar vi på de större enheterna. Men nedläggningarna av de tre lokala larmcentralerna innebär inte några försämringar för de boende i de orterna. Snarare tvärtom, eftersom ökad kompetens innebär snabbare bedömningar, säger Ronald Krantz.

Han säger också att den senaste tidens kritik, bland annat från Socialstyrelsen, inte har påverkat beslutet att omorganisera.

– Det är alltid nyttigt att bli belysta. Kritiken har inneburit att vi har tagit krafttag i kvalitetsutvecklingen. Men vi har 900 000 ärenden per år och för en handfull av dem har vi fått kritik i medierna. Vi är stolta över vår kvalitet. Nu frigör vi resurser för att fortsätta satsa på personalens kompetensutveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida